Jste zde: Domácí stránka |
1.Rugby Club Slovan Bratislava > Členské + Sústredenie info, oprava IBAN

Členské + Sústredenie info, oprava IBAN

14.1.2013

Členské príspevky na obdobie jar 2013 sa nemenia. T.j : Muži - 80 eur,  Ženy, Študenti (nezárobkovo činný) - 50 eur.

Členské treba odovzdať najneskôr do 31.3.2013!!! Po tomto termíne budú neplatiči sankcionovaný!

Sústredenie Novi Vinodolski 2013:

Odchod: Streda 27.2.2013 o 22.30

Prichod do BA: Nedela 3.3.2013 v nočných hodinách.

Cena : 88 eur, (cesta, ubytovanie, obedy ŠT, PIA, SOB)

Nevratná záloha : 50 eur, ktorú treba uhradiť do 3.2.2013! Buď osobne Vladkymu, alebo na č. účtu:

Číslo účtu: 2710728951 /0200 VÚB

Do správy pre prijímatela/poznámka, treba uviesť priezvisko.

Číslo účtu pre platbu z cudziny:

IBAN: SK 44 0200  0000 0027 1072 8951

SWIFT: SUBASKBX

Všeobecná úverová banka

Mlinské nivy 1

Bratislava